ҚазақшаРусскийEnglish

МенюЖаратылыстану пәндері кафедрасының меңгерушісі Өксікбаев Берікжан Қылышбекұлы биология ғылымдарының кандидаты

Жаратылыстану кафедрасында жоғары білікті мамандар жұмыс атқарады (9 ғылым кандидаттары, 10 магистр, 4 аға оқытушы,  5 доцент)

Оқытушы - профессорлар құрамының сапасы оқу үдерісінің басты ресурсы болып табылады.  Оқу үрдісі барсында олар толыққанды оқып, түсінуді қарастырады, ең басты қажет тәжірибе мен білім талапкердің оқу жылындағы үрдісі болып табылады. Кафедра оқытушыларының ғылыми дәрежелігі 50%.

Оқытушы - профессорлар құрамының сапасы оқу үдерісінің басты ресурсы болып табылады.  Оқу үрдісі барсында олар толыққанды оқып, түсінуді қарастырады, ең басты қажет тәжірибе мен білім талапкердің оқу жылындағы үрдісі болып табылады. 

Білім беру бағдарламасының мақсаты: әлемдік білім беру, ғылым және ақпараттық интеграция жағдайында жаңа генерациядағы жоғары кәсіби, адамгершілік сапаға ие тұлғалы кадрлық және ғылыми ресурстармен қоғам қажеттіліктерін қанағаттандыру. Кафедра бойынша бакалавриаттың білім беру бағдарламысындағы пәндердің оқу мақсаттарына сай жоғары ғылыми дәрежелі оқу-дидактикалық  мәліметтермен жабдықталуы кафедраның әдістемелік бюросының оқытушылардың оқу-әдістемелік құралдарын, электронды оқулықтарын қарастыруы және бекітуімен анықталады. Мысал ретінде кафедраның доценті, г.ғ.к. Е.А.Тоқпановтың, аға оқытушылар С.М.Дюсембинова мен А.Ш.Байсакалованың  «Жалпы жертану» атты электронды мультимедиялық оқулығын; виртуалды құралдар мен интербелсенді карталарды (г.Талдықорған қаласы 2010г.), С.М.Дюсембинованың «Ақпаратты технологияларды география сабақтарында пайдалану әдістері» атты монографиясы (г.Талдыкорған 2012 г.), Е.А. Тоқпановтың «Картография топография негіздерімен» атты оқулығын, (Алматы, «Дәуір», 2012 ж), «Туристік-өлкетану жұмыстарының негіздері» (Астана, «Принт», 2013 ж), «Жетісу Алатауы өңіріндегі туризмді дамытудың географиялық алғышарттары», «Талдықорған өңірінің туристік-экскурсиялық маршруттары» (Талдықорған, 2010 ж.) атты оқу құралдарын келтіруге болады.

 Жоғарғы оқу орнында білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруында кафедра оқытушыларының білім беру және ғылыми іс-әрекетініңің тепе теңдігі ұсталынады. Осыған орай, жаратылыстану пәндері кафедрасында  2009 жылдан бері келесідей бағыттар бойынша жұмыс атқарылады: «Мультимедиялық технологиялар негізінде интербелсенді электрондық виртуалдық оқу-әдістемелік кешендерді құру («География» мамандығы үшін)»;  «Алматы облысындағы «Алтынемел» мен «Жоңғар Алатауы» ұлттық парктері экожүйесіне туристік-рекреациялық қызметінің әсерін геоэкологиялық бағалау»; «Алматы облысы бойынша судың сапасын арттыруды жақсартуда сорбенттерді қолдану».

Кафедраның ғылыми-зерттеушілік қызметі

Кафедра бойынша биология мамандығы бойынша Жаратылыстану пәндері кафедрасында Қазақстан Республикасы үшін ғылыми зерттеу, инновациялық қызметтердің басым бағыттары бойынша іргелі және қолданбалы зерттеулерді орындалады.

1. ҚР БҒМ 2011-2014 жж. арналған «Балқаш көлі суында қалыптасқан тұздың физико-химимялық заңдылықтарын және оған Іле өзенінің әсерін зерттеу» атты грант негізіндегі жобасы. Жетекші орындаушысы – Джетимов М.А.

2. ҚР БҒМ 2011-2014 жж. арналған «Жоғары білікті спортшылардың психофизиологиялық жағдайын бақылау және кәсіби іріктеудің әдістерін жасау» атты грант негізіндегі жобасы. Жетекшісі Джанкулдукова А.Д.

3. 2012 жылы ректордың «Инновация» гранты негізінде  кафедраның «Алматы облысы аймағындағы шегірткелер (фаунасы, экологиясы, зияндылығы) және олармен күрес шараларын жетілдіру» атты жобасыжеңіп шыққан. Жетекшісі Акмуллаева А.С.

4. Коосор кенорны мен Алакөл қазаншұңқырындағы емдік батпақтар құрамындағы биологиялық белсенді заттардың адам денсаулығына әсерін зерттеу.

5. Жетісу жануарлары мен өсімдіктерінің биологиялық алуатүрлілігін зерттеуде кафедра оқытушылары табиғи орта компоненттеріне өнеркәсіптік лас заттардың әсерін экологиялық бағалауды зерттеу бойынша бөлімін орындайды. Зерттеліп жүрген аймақтың флорасы мен фаунасының әралуандылығын зерттеуді жалғастыруда.

Студенттерді оқыту екі тілде (қазақша және орысша), күндізгі және сырттай бөлімде жүргізіледі.

Мамандықтар бойынша білім беру бағдарламасының мақсаттарын қалыптастырудың құзыреттілігі сыртқы әлеуметтік-экономикалық ортаның жағдайын анықтайды және білім беру бадарламасының студенттерін оқыту және тәрбиелеуде инновация және шығармашылық үшін қолайлы жағдай тудыруға ықпал етеді.

Білім беру бағдарламасының студенттері ғылыммен айналысуға және халықаралық, республикалық, аймақтық ғылыми-практикалық конференцияларға, конкурстарға қатысуға, отандық және шетелдік журналдарда өзінің ғылыми еңбектерін жариялауға, ғылыми жобаларға қатысуға, проблемалық үйірмелер мен клубтар жұмыстарына араласуға мүмкіншілктері бар

 • курс студенті Молбаев Бахытжан «Алтынемел ұлттық табиғат бағының археологиялық және бірегей табиғат ескерткіштерінің  танымдық және экологиялық туризмді дамытудағы маңызы»  атты е келтіретін әсері» «География» номинациясында «ҚР жоғары оқу орындары студентерінің ең жақсы ғылыми-зерттеу жұмысы» атты Республикалық  байқауының II дәрежелі дипломымен марапатталды..
 • 2013 жылы 2 курс студенті Айдарханов Аянның  «Ауз су мен қалдық суларды тазартуға табиғи адсобенттерді пайдалану» атты ғылыми-зерттеу жұмысы Алматы облысы әкімінің 100 мың тенге грантын ұтып алды.
 • 2013 жылы Переяславль-Хмельницкийда (Украина) «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия» атты халықаралық конференция мариалдарында кафедра оқытушылары мен студенттерінің бірлескен баяндамалары шығарылды: 1) жаратылыстану кафедрасының доценті Багашева С.С. және 4 курс студенті Дюсембинова Б., тақырыбы: «Талдықорған қ. оқушыларының арасында грипп вирусының таралуы»; 2) кафедра доценті Бахтаулова А.С. және 4 курс студенті Сарсембек А., тақырыбы: «Талдықорған қ. маңайында қынаның таралуы»; 3) кафедраның аға оқытушысы Акмуллаева А.С. және 4 курс студенті Бигалиева А., тақырыбы: «Алтын-Емел мемлекеттік ұлттық табиғи паркіндегі су ресурстарының сипаттамасы».
 • 2013 жылы 1 курс студенттері Ұлдахан Шыңғыс пен Асқарбекова Кенжегүл «Болашақ биология мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін жасыл бақ және университет ауласын көгаландыру арқылы қалыптастыру» атты әкім грантын қтып алған.

Жыл сайын 5В011200-«Химия» білім бағдарламасының студенттері Республикалық және Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларға қатысады.

 • Қостанай қаласында V Республикалық студенттік олимпиада бойынша  Аяз Райхан Исатайкызы, Серикканов Аслан Асетулы, Биназаров Бейбит Тулегенулы команда бойынша 3 орын, ал сондай - ақ Серикканов Аслан   II -дәрежелі дипломға ие болды.
 • Студентка 3 курса Тутенова Назым по внутренней академической мобильности с января по май 2013 года (6 семестр) обучалась  в Кустанайском государственном педагогическом институте.

Мамандықтарға жыл сайын студенттер жинау кафедра ПОҚ-ының тұрақты түрде қала ен аймақтағы мектеп, колледж түлектерімен кәсіптік бағдар беру жұмысымен айналысады.

Мамандықтарға жыл сайын студенттер жинау кафедра ПОҚ-ының тұрақты түрде қала ен аймақтағы мектеп, колледж түлектерімен кәсіптік бағдар беру жұмысымен айналысады.

 

Кіру/Тіркеу

ЖМУ мақтанышы

 • Ратаев Ардан
 • Жайлаубаева Назгүл Нұрланқызы
 • Мадиканов Абылайхан Кайратович
 • Сабырбай Нұршат Қанатұлы
 • Балғабай Фариза Нұржанқызы
 • Айдарханов Аян
 • Спанова Жания Айтқалиқызы

Пайдалы сілтемелер

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • ONLINE-EXPO 2017
 • image
 • Қазақстан тарихы

Қатысу статистикасы

Online Expo-2017

 • image