ҚазақшаРусскийEnglish

МенюАзанбекова  Гульназ   Турсынбековна
Азанбекова  Гульназ   Турсынбековна
магистр, старший  преподаватель 
кафедры  методик  обучения  и  воспитания
E-mail: azanbekova, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Ученая степень и звание:магистр,старшый  преподаватель
научная школа:магистратура ЖГУ им. И. Жансугурова (2014). 
Научные интересы: Подготовка будущих дефектологов в формировании коммуникативной компетенции детей с ОНР.
Читаемые курсы: Основы логопедии, Логопедическая работа при дизартрии, Логопедическая работа при дислалии, Логопедическая  ритмика, Коррекционная работа при ОНР (бакалавриат).
Научные публикации: 1) «ПДТ балалардың вербальды қарым-қатынасын ойын арқылы қалыптастыру» Мақала Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері  мен перспективалары, Халықаралық ғылыми-тәжірибелік коференция 19-20 қазан  Талдықорған 2012, 310-314б.; 
2)«Арнайы мектеп оқушыларының ана тілі сабақтарында байланыстырып сөйлеу тілін дамыту» Мақала Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері  мен перспективалары, Халықаралық ғылыми-тәжірибелік коференция 19-20 қазан Талдықорған 2012,  386-389б.;
3) «Пути инклюзивного обучения в системе специального образования» Мақала «Развитие системы корекционного образования на современном этапе» Международная научно-практическая коференция, Крымский инженерно-педагогический университет, Симфероль,2013г.стр.90-94
4)«Эпилепсия оның ерекшеліктері және көмек көрсету жолдары» Мақала «Білім-ғылым-қоғам: өзараықпалдастық мәселелері мен перспективалары» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік коференция, Талдықорған 2013, 365-372б.;
5)«Сөйлеу әрекетінің онтогенезі және даму тарихы» Мақала «Білім-ғылым-қоғам: өзараықпалдастық мәселелері мен перспективалары » Халықаралық ғылыми-тәжірибелік коференция, Талдықорған 2013ж.;  6)«Психологиялық-медициналық педагогикалық консультация (ПМПК) жағдайындағы сөйлеу тіл кемістіктерін диагностикалау» Мақала  «Білім-ғылым-қоғам: өзараықпалдастық мәселелері мен перспективалары » Халықаралық ғылыми-тәжірибелік коференция, Талдықорған 2013, 372-377б. ;
7)«Мектепке дейінгі жалпы сөйлеу тілі дамымаған балалардың коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру маңызы» Мақала Ізденіс ҚР Халықаралық ғылыми журнал қосымшасы №1, 2014ж. 273-278б.; 
8) «Жалпы сөйлеу тілі дамымаған мектепке дейінгі балалардың коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру мәселелері» Мақала І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің  Хабаршысы Талдықорған 2014, №1  27-31б.; 9)«Тыныс алу жаттығуларының жүргізу жолдары» Мақала Дефектология журналы №8 2013ж.. 8-12б..
Алпысбаева Нургуль Саркытбековна
 
Алпысбаева Нургуль Саркытбековна
Магистр, преподаватель кафедры методик обучения и воспитания
E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Ученая степень и звание: магистр, преподаватель научная школа: магистратура ЖГУ им. 
И. Жансугурова (2014). 
Научные интересы: Подготовка будущих учителей начальных классов к развитию познавательных интересов учащихся путем применения дидактических средств обучения 
Читаемые курсы: Детская литература, Теория и технология педагогического процесса в МКНШ, Методика обучения «Самопознание», Методика обучения окружающей среды в МКНШ, Теория и методика музыкального воспитания (бакалавриат).
Достижения: «За вклад в организаций профориентационной проблемы на высоком уровне научно-методической помощи в научно-исследовательских работ школьников» благодарственное письмо директора С.Н.Оспанова школы им Ы.Алтынсарина Саркандского района  Алматинской области (2014).       
Научные публикации: 1) Бастауыш сыныптарда ана тілін инновациялық тұрғыда оқыту // «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру- сапалы білім негізі»  аймақтық ғылыми- тәжірибелік конференция материалдары. – Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2012. -  24- 25 қаңтар. -  58- 60 бб.  
 2)  Болашақ мұғалімдерді кәсіби даярлаудың педагогикалық- психологиялық ерекшеліктері // «Қазақстан халықтарының достығы: тарихи тағылымдар мен ұлттық құндылықтар»  облыстық ғылыми- практикалық конференция материалдары. – Талдықорған: «Бизнес, құқық және жаңа технологиялар» колледжі, 2012ж.- №6 - 26.09. - 18- 20 бб.
3) Бастауыш мектеп оқыту үдерісінде дидактикалық ойындарды қолдану технологияларының ерекшеліктері // «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция материалдары. -  Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2013ж. -  1- бөлім, - 15- 16 наурыз - 63- 68 бб.
4) Бастауыш сынып оқушыларының танымдық қызығушылығын дамыту ұғымы //  «Білім- ғылым- қоғам: өзараықпалдастық мәселелері мен перспективалары»  халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция материалдары. – Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2013ж. -  2-бөлім,  - 25- 26.10.  - 51-56 бб.    
5) Дидактикалық құралдарды сыныптан  тыс жұмыстарда қолдану // «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция материалдары. – Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2014ж. - 1- бөлім, - 13- 14 наурыз. - 21- 24 бб.
 6) Подготовка будущих учителей начальных классов к развитию познавательных интересов учащихся путем применения дидактических средств обучения // Материалы международной научно-практической конференции. -  Омск НОУ ВПО: «Омская гуманитарная академия», 2014г. - 22 апрель – 118-120 бб.  
7) Дефектологические проблемы  раннего детского аутизма. І. Жансүгіров ат. ЖМУ-нің Хабаршысы. – 2014ж. № 2-3. – 72-81 бб.
 8) Н 85 Cтуденттерді дидактикалық құралдар арқылы оқушылардың танымдық қызығушылығын дамытуға даярлау: оқу-әдістемелік құрал. // А.Нұғысова, Н.С.Алпысбаева – Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ. 2014.- 135 б.
Борибекова  Фарзана
Борибекова  Фарзана  
доцент,кандидат  педагогических  наук
кафедры  методик  обучения  и  воспитания
E-mail: Boribekova252701BF
Ученая степень и звание:к.п.н.,  доцент
 научная школа:  Казахский национальный педагогический университет имени Абая (2003).
Научные  интересы: Methodical preparation of teachers using Kazakh ethnopedagogics in the school curriculum educational protsese.
Читаемые курсы: Теория  и  технология   в  обучения  математике в МКНШ,  современные  педагогическая  технология,   формирования  математических  представлений  дошкольного  возраста,  воспитания  детей  семье ОВ,  (бакалавриат). Методологические и теоретические система преподавания предметов,   математические методы в педагогике(магистратура).
Достижения:  значок  отличник  в  образование  РК,  почётная  грамота  Минпрос  РК,  звание  ветеран   труда, почётная  грамота  ректора.
Научные публикации: 
1)  Қазақ этнопедагогикасы материалдарын оқу-тәрбие үрдісінде пайдалану.  «Қазақстан мектебі» Республикалық ғылыми-педагогикалық журнал. -2008.-№4. –Б. 54-56
2) Этнопедагогикалық дәріс. «Қазақстан мектебі» Республикалық ғылыми-педагогикалық журнал. -2008.-№5. –Б. 54-56
3)  Шәкірттің ойлау қабілетін дамыту – басты міндет. «Қазақстан мектебі» Республикалық ғылыми-педагогикалық журнал. 2007. -№11-12. – Б.
4) Қазақ этнопедагогикасы материалдарын математика сабағында пайдалану. (оқу – әдістемелік құрал) Алматы: АлМУ, 2000. – 42 б
5)  Қазақ этнопедагогикасы материалдарын математика сабағында пайдалану. (оқу – әдістемелік құрал) Алматы: АлМУ, 2000. – 42 б
6)  Қазақтың ойын есептерін математика сабағында пайдалану. Актуальные проблемы воспитани в современных условиях. Талдықорған, 1997, Б. 15-17
7)  Современные информационные технологии в Казахстане. Материалы за IX международной научно-практической конференции.  17-25/II/2013 София
8)  Жоғарғы оқу орындарында электрондық оқулықтарды тиімді пайдалану. «Қазақстан мектебі» Республикалық журнал. №2, 2011, стр. 47-51
9)  Ақпараттық технологияларды тиімді пайдаланудың теориялық негіздері. «Қазақстан мектебі» Республикалық ғылыми-педагогикалық журнал,  №3 2011. стр. 21-24
10) Жоғарғы оқу орындарында электрондық оқулықтарды тиімді пайдалану. «Қазақстан мектебі» Республикалық ғылыми-педагогикалық журнал. №2,  2011, стр. 47-51
11)  Бастауыш сыныптың математика сабағында ауызша жұмыстарды ұйымдастыру ерекшеліктері. «Жансүгіров тағылымы – 36» атты Республикалық ғылыми – практикалық конференция материалдары. Талдықорған, 2008. – Б. 72-76
12)  Мұғалімдерді қазақ этнопедагогикасы материалдарын пайдалануға байланысты әдістемелік даярлау.  Вестник ЖГУ им. И.Жансугурова - №3-4, 2005. – Б.
13)  Мектептің оқу-тәрбие процесінде мұғалімдерді әдістемелік даярлаудың теориялық негіздері. І.Жансүгіров 110-жылдық мерейтойына арналған «Жасүгіров тағылымдары» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Талдықорған, 2004. -Б. 35-38
Галиева Айгуль Нурсаитовна
Галиева Айгуль Нурсаитовна 
Кандидат филологических наук, доцент кафедры методик обучения и воспитания 
E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
              Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  
Ученая степень и звание: кандидат филологических наук, доцент, научная школа: аспирантура ЖГУ им. И. Жансугурова (2004). 
Научные интересы: Мифопоэтические формы в структуре современного казахского романа. 
Читаемые курсы: Методика литературного чтения, методика обучения грамоте, казахская детская литература, методика развития речи                                                                                                                                                                              
Достижения:  Благодарственное письмо Ректора ЖГУ (2013). 
Научные публикации: 1) «Қазақ әдебиетіндегі метаморфоза құбылысы және мифтік аңыздардың көркемдік қуаты // Қазақ тілі мен әдебиеті. Республикалық оқу-әдістемелік журнал.  - 2011.  №3-4. –5-9 бб. 
2)  Қазақ әдебиетіндегі жаңа стильдер мен әдіс-ағымдар. Постмодернизм. // Ұлт тағылымы. Республикалық оқу-әдістемелік журнал. -2012.  №2. – 9-13 бб.   
3) Дәстүр жалғастығы: миф-фольклор-әдебиеттегі көркемдік ізденістер // Ізденіс. Республикалық оқу-әдістемелік журнал. – 2012. №3. – 8-12 бб.   
4) Балалардың фонетикалық дағдыларын қалыптастыру жолдары // «Қазақ тіл білімі: жаңа ғылыми парадигмалар мен оқытудың инновациялық технологиялары» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. – Алматы: «Арыс» баспасы, 2012. 188-191бб. 
5) «Бастауыш мектепте жазба жұмыстарын ұйымдастырудың инновациялық жолдары // Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспективасы. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Талдықорған, І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2012. 98-100бб.
6) Search of methods for increasing the effec tiveness of 
teaching in primary school // 3rd International  Conference on Science and Technology ISPC. London
17-18 June2013. 18-23б
7) Мектеп жасына дейінгі балаларға тіл дамыту жұмыстарын ұйымдастыру // «Білім – ғылым- қоғам: өзара ықпалдастық мәселелері мен перспективалары». Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Талдықорған, І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2013. 159-163
8) Төменгі сынып оқушыларын поэзиялық шығарма түрлеріне қызықтырудың әдістемелік жолдары // «Ілияс әлемі» атты І. Жансүгіровтың туғанына 120 жыл толуына орай өткен ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Талдықорған, 2014, 16-17 мамыр,  221-225бб.
9) Послания Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана как исторический источник развития независимого Казахстан // «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Хабаршы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар»сериясы, №1 (40), 2014, 83-85бб.
10)  Мектеп жасына дейінгі балалардың сөздік қорын арттырудың тиімді әдістері // ЖМУ Хабаршысы, 2014, №3-4. –– 99-102 бб.
Исабаева Зауреш Муратовна
Исабаева Зауреш Муратовна
магистр, старшый  преподаватель
кафедры  методик  обучения  и  воспитания
E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Ученая степень и звание: магистр,старшый  преподаватель
Научная школа: магистратура,  Казахский государственный женский педагогический университет(2011).
Научные интересы: Развитие связной речи учащихся с нарушениями интеллекта на уроках чтения.
Читаемые курсы: Психопатология, Методика обучения языку детей с ОВ, Специальная педагогика, Специальная психология, Развитие детей со сложными дефектами (бакалавриат).
Научные публикации: 1) «Зияты зақымдалған оқушылардың қазақ тілін оқытуда қолданылатын жаңа технологиялар» Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Хабаршы «Арнайы педагогика» сериясы № 11 34-36 қараша 2009, 210-212 б;
2) «Педагогикалық әдеп пен пеадгогикалық шеберліктің мұғалімнің бағалау қызметіндегі маңызы» Жоғарғы педагогикалық білім беру жүйесіндегі мамандар даярлауды оқу-әдістемелік, әдіснамалық және ақпараттық-технологиялық жағынан қамтамасыз ету мәселелері, ҚазМемҚызПУ, Алматы, 2010, 36- 38 б;
3) «Балалардың жазғы демалысын тиімді ұйымдастыру тақырыбындағы зерттеулердің қажеттілігі туралы» Республикалық «Жазғы демалыс педагогикасы: тәжірибе, дәстүр, инновациялар» атты ғылыми-практикалық конференциясының материалдары.
Ақмола облысы, Шучье қаласы, 30 сәуір-2 мамыр 2011, 77 б
4) «Зияты зақымдалған балалардың ана тілі сабақтарында байланыстырып сөйлеу тілін дамытудың ерекшеліктері» Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Хабаршы «Арнайы педагогика» сериясы № 11 19-20 мамыр 2011, 19-21б
5) «Зияты зақымдалған оқушылардың ана тілі сабақтарында            байланыстырып сөйлеу тілін ойын арқылы дамыту» «ҚР жоғарғы білім беру жүйесіндегі оқытудың заманауи технологиялары» атты, Халықаралық ғылыми - практикалық конференция материалдары, С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медецина университеті. 3  желтоқсан 2011, 119-120 б
6) «Инклюзивті білім беру жүйесіне тарихи шолу» ЖМУ хабаршысы №1, қаңтар – наурыз 2012, 107-110 б
7) «Мүмкіндігі шектеулі балалары бар ата-аналарға мамандар кеңесі» «Инновациялық даму жағдайындағы білім берудің психологиялық-педагогикалық мәселелері»  II халықаралық ғылыми конференциясы.
Алматы қаласы, «Туран» университеті,  3 ақпан 2012, 127-129 б
8) «Арнайы мектеп оқушыларының ана тілі сабақтарында байланыстырып сөйлеу тілін дамыту» «Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспиктивасы» атты, Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 19-20 қазан Талдықорған-2012, 95-97б
\9) «Пути инклюзивного обучения в системе специального образования» Мақала «Развитие системы корекционного образования на современном этапе» Международная научно-практическая коференция, Крымский инженерно-педагогический университет, Симфероль,2013г.стр.90-94
10) «Testing of Psychological Preparedness of Master’s Studies Undergraduates for Pedagogical Communication» World Applied Sciences Journal 26 (6): 719-723, 2013
ISSN 1818-4952
C IDOSI Publications, 2013
DOI: 10.582/idosi.wasj. 2013.26.06.13507, 137р;
Кожашева  Макпал  Кайрошовна
Қожашева  Мақпал  Қайрошовна  
Магистр,   преподаватель
кафедры  методик  обучения  и  воспитания
E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Ученая степень и звание: магистр,   преподаватель
Научная школа:  Магистратура   ЖГУим.И.Жансугурова (2014). 
Научные интересы: Подготовка  будущих   дефектологов развивать  позновательную  деятельность  умственно   отсталых  детей  через  дидиктические   игры.
Читаемые курсы: специальная педагогика, история специальной педагогики, специальная дошкольная педагогика, психолого-педагогическая диагностика детей с ОВ, основы дефектология (бакалавриат)
Научные публикации: 1) «Зиятында ауытқуы бар балалардың таным әрекеттерін дидактикалық ойындар арқылы дамыту» Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетінің «педагогика және психология»  ғылыми әдістемелік журнал «педагогика және психология» 2013г №32.
2) «Зиятында ауытқуы бар балаларды оқытуда қолданылатын дидактикалық ойын түрлерінің жіктелуі»   Вестник ЖГУ им. И.Жансугурова 2014г.              
3)  Исползование игровых и занимательных упражнений при обучении матиматике детеу задержкой психического развития в общеобразоватеьной школе. Учебно-методическое пособие. 2015г
4) Дефектологические проблемы  раннего детского аутизма. І. Жансүгіров ат. ЖМУ-нің Хабаршысы. – 2014ж. № 2-3. – 72-81 бб1) Дефектологические проблемы  раннего детского аутизма. І. Жансүгіров ат. ЖМУ-нің Хабаршысы. – 2014ж. № 2-3. – 72-81 бб
Майлыбаева Гyльмира Сабыровна
Майлыбаева Гульмира Сабыровна. 
Магистр, старший преподаватель
E-mail  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Магистр педагогики, магистр психологии, научная школа: аспирантура  КАО им. Ы. Алтынсарина(2000), магистратура КГУ им. И. Арабаева Кыргызстан (2011),  целевая магистратура КазНПУ им. Абая(2012), Защита кандидатской диссертации . 
Научные интересы (в области педагогика и методика начального обучения,  психологии и т.д.) 
Читаемые курсы: Теория и технология обучения «Художественного труда»,  Интегрированное обучение по предметам НШ, Теория и технология  организации работы методиста дошкольного учреждения, Теория и методика изобразительной деятельности детей дошкольного возраста
Достижения преподавателя: 18.11.2013-28.11.2013г  прошла научную  стажировку по теме: «Компетенция и компетентность» в университете им Св. Св Кирил и Мефодия. г. Велико-Тырново. Болгария
Научные публикации 
1)  Воспитание  младших школьников посредством фольклорного материала.Интернет журнал. НАК Кыргызской Республики 2012
2) Бастауыш сынып оқушыларына эстетикалық тәрбие беру  ерекшеліктері.Материалы региональной научно-практической конференции «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс – основа качественного образования. 168с, Талдыкорган 2012
3) Көркем шығармалар арқылы бастауыш сынып оқушыларын елжандылыққа баулу. Материалы региональной научно-практической конференции «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс – основа качественного образования. 177с, Талдыкорган 2012
4) Адамгершілік құндылық - рухани байлығымыз.Материалы международной научно-практической конференции «Путь развития инновационной технологии». Тараз 2012
5) Абай мұралары арқылы  бастауыш сынып оқушыларын әлеуметтендіру.Вестник КазНПУ им. Абая. Серия «Начальная школа и физическая культура». №1(36), 141с Алматы.  2013. 
6) Абай шығармаларын бастауыш мектептегі оқу-тәрбие үдерісінде пайдалану.Вестник КазНПУ им. Абая. Серия «Педагогические науки»   №3(39), Алматы.  288с 2013.
7) Бастауыш сынып оқушыларын Абай мұралары арқылы  әлеуметтендіру. Сборник материалов второго международного симпозиума. «Социология образования» 16-17 мая. Алматы.  110с. 2013 
8) Общение в подростковом возрасте. Материалы 68 научной конференции студентов и магистрантов.64с Алматы 2013
9) Өзін-өзі тану пәнін оқытудың педагогикалық  - психологиялық кейбір аспектілері. Материалы 68 научной конференции студентов и магистрантов.119с Алматы 2013
10) Абай мұралары арқылы  бастауыш сынып оқушыларын әлеуметтендіру  мәселесі». Материалы «Республиканской научно-практической конференции «Проблемы воспитания молодежи в современном полиэтническом пространстве Казахстана» 300с(28 февраля2014г)
11) Педагогические основы формирования нравственных ценностей у младших школьников средствами казахского фольклора.Сборник научных трудов ученых  Велико-Тырновского  университета им.  Св Кирилла и Мефодия. 221с. 05.  Болгария 2014 
12) Бастауыш мектеп оқушылары адамгершілік құндылықтарын бабалар мұрасы арқылы қалыптастыру. Труды института магистратуры и докторантуры  PhD . Выпуск. КазНПУ им. Абая 29с Алматы, 2014
13) Formation of moral values of schoolchildren  by means of kazakh folklore. Томсон Рейтерс (Life Science Journal 2014;11) 
14) Абай Құнанбаев шығармаларындағы әлеуметтендіру мәселесі. Вестник КазНПУ им. Абая. Серия «Педагогические науки»  . Алматы.  №2(42),234 с, 2014.
15) Formation of moral values of schoolchildren  by means of folklore. Журнал «В мире образования» 2014 №3 
16) Формирование у младших школьников нравственных ценностей средствами казахского фольклора. Томсон Рейтерс Bulletin d'eurotalent-fidjip, 2014, n 4
17) Бастауыш мектеп оқу-тәрбие үрдісінде ұлттық ойындарды қолдану. Материалы региональной научно-практической конференции «Инновациялық технологияларды білім беру процесінде ендіру - сапалы білім негізі» 2015
Стамбекова Асель Серкебаевна
Стамбекова Асель Серкебаевна
Кандидат педагогических наук
 кафедры  методик  обучения  и  воспитания
E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Ученая степень и звание:Кандидат педагогических наук 
Научная школа:Аспирантка ЖГУим.И.Жансугурова (2014). 
Научные интересы:Развитие познавательных интересов учащихся посредством задач практического содержания на уроках математики в начальной школе
Читаемые курсы: методика преподавания  «окружающего мира»,   ознокомление  с окружающим  мирам,   (бакалавриат).  Научно -  педагогические  основы  разработки  содержания  образования  и  технологии  обучения в  начальной  школе,  интегрированное  коррекционно-развивающее  обучение  детей  с  задержкой  психического  развития  в  начальных   классах  общеобразовательных  учреждений  (магистратура).
Достижения:  Благодарственное письмо ректора А.Абдуалы Таразского государственного педагогического института города Тараз, 2012 год, Благодарственное письмо профессора Л.Т.Ташимова президента КТУ им  К.А.Яссауи, 
 Болагодарственное письма ректора У.С.Абдибекова КТУ им К.А.Ясауи горада Тараз.
Научные публикации:1) Практикалық мазмұнды есептер (І–ІV сыныптар) 
Оқу-әдістемелік құрал. - Талдықорған, ЖШС «Баспа үйі «АЛТАЛ», 2005. – 54 бет.
2) Бастауыш сыныптарда математика есептерін шығару процесінде оқушылардың ақыл–ой қабілетін дамыту Халықаралық ғылыми–педагогикалық «Қазақстан жоғарғы мектебі»  журналының ғылыми қосымшысы «Ізденіс». - Алматы, 2005. №2. –Б. 261-264.
3) Практикалық мазмұнды есептер арқылы ІV сынып оқушыларының таным процестерін дамыту. Халықаралық ғылыми–педагогикалық «Қазақстан жоғарғы мектебі»  журналының ғылыми қосымшысы «Ұлт тағылымы». - Алматы, 2005. №3. – Б. 71-75.
4)  Практикалық мазмұнды есептерді қолдану арқылы оқушыларды жан–жақты дамыту 
«Бастауыш мектеп». - Алматы, 2005. №8. - Б. 8-11.
5)  Бастауыш сынып оқушыларының практикалық дайындығына қойылатын талаптар 
«Музыкалық білім: мәселелер, ізденістер, шешімдер» атты Халықаралық ғылыми–практикалық  конференцияның материалдары. 1 жинақ. – Талдықорған, 2005. -Б. 261-267.
6)  Бірінші сыныптарда математикадан практикалық мазмұнды есептерін шығару үрдісінде оқушылардың тілін дамыту, сөздік қорын дамыту Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал «Сынып жетекшісі». – Алматы, 2005. № 4. – Б. 18-21.
7)  Практикалық мазмұнды есептердің дамытушы функциясы. «Қазақстанда білім сапасын арттырудағы жаңа білім беру технологияларының рөлі» атты Республикалық ғылыми-әдістемелік конференциясының еңбектері (12–13 қазан 2006 ж.). – Алматы, 2006. 
8)  Мұғалімдерді оқушылардың математикалық қабілетін дамытуға даярлаудың кейбір мәселелері. Ы. Алтынсариннің 165–жылдығына арналған  «Мұғалім кадрларын даярлау: мәселелері, перспективалар және оларды шешу жолдары» атты Республикалық ғылыми–практикалық конференция материалдары (20-21 қазан). – Арқалық, 2006. – Б. 121-124. 
9)  Практикалық мазмұнды есептер арқылы оқушылардың танымдық қызығушылығын дамытуда жанұяның рөлі. «Қазіргі қоғамдағы отбасы: ахуалы және болашағы» атты Халықаралық ғылыми–практикалық конференцияның материалдары (16-17 қараша). – Талдықорған, 2007. -Б. 171-176. 
10) Оқушылардың танымдық қызығушылығын дамытуда математика есептерін пайдалану 
«Математика, механика жәнеинформатикалықтехнологиядағыөзектімәселелер» аттыХалықаралықғылыми–практикалықконференцияныңматериалдары. 2 жинақ. – Талдықорған,  2007. –Б. 161-164.
11)  Развитие познавательного интереса младших школьников на уроке математики.  «Мир и детства и образование» сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной памяти А.Н. Троян.- Магнитогорск, 2007. – С. 318-321.
12)   Бастауышсыныпоқушыларыныңтанымдыққызығушылығы. «Әуезовоқулары -7: М. Әуезовжәнеқазақстанудыңөзектімәселелері» аттыХалықаралықғылыми–практикалықконференцияныңеңбектері. 4 жинақ. – Шымкент, 2008. - Б. 123-129.
13)  Жоғары оқу орнында математикалық пәндерді оқыту әдістемесінің кейбір мәселелері
«Үздіксізбілім беру мәселелері: мектеп, колледж, университет» аттыреспубликалықғылыми-практикалықконференцияныңматериалдаржинағы.
 -Талдықорған, 2009, -Б. 203-206.
14)  Бастауышмектептедидактикалықойындардықолдану. «Қазақстандық «Еуропағажол»: экономика, білімжәнеғылым» аттыхалықаралықғылыми-практикалықконференцияныңматериалдаржинағы.  -Талдықорған, 2010.
15)  Болашақ математика мұғалімін тәрбие жұмысына даярлаудың әдіснамалық негіздері
Международная научно-практическая конференция Каз.НМУ им. С. Асфендиярова 3 декабря 2011
Тажинова  Гульнар   Амангельдиновна
Тажинова  Гульнар   Амангельдиновна
магистр, старшый  преподаватель 
 кафедры  методик  обучения  и  воспитания
E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Ученая степень и звание:магистр,старшый  преподаватель
 научная школа:магистратура ЖГУ им. И. Жансугурова (2014). 
Научные интересы:особенности  профессиональной  мотивации  будущего  психолога.
Читаемые курсы:теория  и  методика  познание  мира,  теория  и  технология  «художественного  труда», теория  и  методика  физической   культуры,  воспитание  детей  в  семье  с ограничнными  возможностями  (бакалавриат).
Научные публикации: 1) Білім беру жүйесінде педагогикалық технологиялардың тұлға дамуына әсері. І. Жансүгіров атындағы Жетісу Мемлекеттік университетінің Хабаршысы, Талдықорған  2013 ж. ,№2-3, 25-28 бет,
2)  Педагогикалық біліктілікті арттырудағы қарым-қатынас ерекшеліктері. «Өзара ықпалдастық мәселелері мен перспективалары» Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары III бөлім, 25-26 қазан, Талдықорған 2013,     287 -292 бет,
3) Кәсіби іс-әрекет мотивациясының теориялық негіздері. Ізденіс Алматы, қаңтар  2014, 220-224 бет
4) Психологтың кәсіби әрекетінің құрылымы. І. Жансүгіров атындағы Жетісу Мемлекеттік университетінің Хабаршысы, Талдықорған  2013, №1, 41-44 бет
5) Тұлғаның өзіндік бағалау ерекшеліктеріне кәсіби мотивациясының әсері. Абай атындағы АМУ Хабаршысы, Алматы, 2014 сәуір, басылымда 
Чункенова  Сымбат  Сабитовна
Чункенова  Сымбат  Сабитовна
магистр,   преподаватель  кафедры  
методик  обучения  и  воспитания
E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Ученая степень и звание:магистр,  преподаватель
 научная школа:магистратура ЖГУ им. И. Жансугурова (2014). 
Научные интересы:Подготовка будущих учителей для развития познавательных интересов  учеников начальных классов  через творческие задания .
Читаемые курсы: теория  и  методика  познание  мира для детей дошкольного возраста,   методика обучения метематике, методика преподавания  «окружающего мира» (бакалавриат).
Достижения: награждена грамотой Саркандского района средней школы им Ы.Алтынсарина.
Научные публикации:  1) Дефектологические проблемы  раннего детского аутизма. І. Жансүгіров ат. ЖМУ-нің Хабаршысы. – 2014ж. № 2-3. – 72-81 бб.
2) Бастауыш   сынып  оқушыларының  танымдыққызығушылығын   шығармашылық  тапсырмалар арқылы дамыту.І.Жансүгіров атындағы ЖМУ «Білім-ғылым-қоғам:  өзара ықпалдастық  мәселелері мен
перспективалары»халықаралықғылыми-тәжірибелік конференцияматериалдары.25-26 қазан, Талдықорған -2013. 413-417б.
3) Бастауыш   сынып оқушыларының шығармашьшық қабілеттерін арттыру жолдары. Ізденіс«Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журнал» №12   22 желтоқсан  2013 ж.  40-41б.
4)  Жаңа   тұрпатты  бастауыш  сынып  мұғалімінің  қалыптасуына  оқу  іс-әрекетінің  әсері.  Ізденіс  Халықаралық  ғылыми-педагогикалық журнал. №2 (2) /2013ж. -Б.215-220
5)  Студенттердің  танымдық қызығушылығын танымдық тапсырмалар арқылы дамыту. Ізденіс  Халықаралық  ғылыми-педагогикалық журнал. №2 (2) /2013ж. -Б.209-215
6)   Оқушылардың  логикалық  ойлау  қабілетін  дамыту.  Мұғалім. кz  Республикалық  оқу-әдістемелік  журналы.  №5 (8)  09-10.2013ж. – 6-7 бб.
Шатырбаева  Гульнар  Жакуповна
Шатырбаева  Гульнар  Жакуповна
преподаватель   
кафедры  методик  обучения  и  воспитания
E-mail: gulnarShatyrbaeva @mail.ru
Ученая степень и звание:преподаватель 
 Научная школа:   Талдыкорганский педагогический институт  (1986).             
Научные интересы:Профессиональная  деятельность учителя   начальных  классов диагностика и их компоненты.
Читаемые курсы: Теория  и  методика  преподования «Художественного   труда»,  теория  и  методика  преподования  физической  культуры,  формирование  элементарных  математических  представлени (бакалавриат).
Достижения:  Благодарственное письмо  Региональная конференция в 2012 году.
Научные публикации: 1) Дидактикалық материалды бастауыш сыныптарда пайдалану . Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдыры. Талдықорған., І.Жансүгіров атындағы ЖМУ. 2013ж. 
2) Оқушылардың танымдық іс-әрекет мотивациясын қалыптастыру туралы. Ізденіс №1 2014. Б 233-240.
3) Мектепке дейінгі білім беру үрдісінде балалардың ерте дамуындағы сенсорлық ойынның әдіс-тәсіл астарлары . «І.Жансүгіров тағлымы» республикалық ғылыми тәжірибелік конференция Талдықорған қаласы, 2014ж.  5 желтоқсан.
4)  Диагностика бастауыш сынып мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің компоненті ретінде . «Қазіргі білім беру жүйесіндегі педагогика; психология;этнопсихологияның өзекті мәселелері» атты республикалық ғылыми практикалық конференция материалдары. Абай атындағы ҚазҰПУ; Алматы,16 қаңтар.
5)  Дидактикалық материалды бастауыш сыныптарда пайдалану . Халықаралық ғылымитәжірибелік конференция материалдыры. - Т., І.Жансүгіров атындағы ЖМУ. 2013ж. Б. 418-423.
6)   Оқушылардың танымдық іс-әрекет мотивациясын қалыптастыру туралы. Ізденіс №1 2014. Б 233-240.
7) Мектепке дейінгі білім беру үрдісінде балалардың ерте дамуындағы сенсорлық ойынның әдіс-тәсіл астарлары. «І.Жансүгіров тағлымы» республикалық ғылыми тәжірибелік конференция Талдықорған қаласы, 2014ж.  5 желтоқсан.
8) Диагностика бастауыш сынып мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің компоненті ретінде. «Қазіргі білім беру жүйесіндегі педагогика; психология;этнопсихологияның өзекті мәселелері» атты республикалық ғылыми практикалық конференция материалдары. Абай атындағы ҚазҰПУ; -Алматы,16 қаңтар.

Кіру/Тіркеу

ЖМУ мақтанышы

 • Айдарханов Аян
 • Мадиканов Абылайхан Кайратович
 • Балғабай Фариза Нұржанқызы
 • Спанова Жания Айтқалиқызы
 • Сабырбай Нұршат Қанатұлы
 • Жайлаубаева Назгүл Нұрланқызы
 • Ратаев Ардан

Пайдалы сілтемелер

 • Қазақстан тарихы
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • ONLINE-EXPO 2017
 • image

Қатысу статистикасы

Online Expo-2017

 • image